REGULAMIN PILATES & TRENING STUDIO

Regulamin jest stworzony dla dobra Klientów, ze szczególnym uwzględnieniem ich zdrowia i bezpieczeństwa, a także komfortu fizycznego i psychicznego wszystkich Użytkowników Studia.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, aby w pełni rozkoszować się wszystkimi korzyściami,
jakie Pilates wprowadzi do Waszego życia…

§ 1

Postanowienia organizacyjne
Rozpoczęcie korzystania z usług Studia możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z obowiązującym w Studio Regulaminem.
Zakup karnetu, opłata za jednorazowe wejście oraz rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach oznaczają akceptację regulaminu i zobowiązanie do stosowania się do jego postanowień. Regulamin jest dostępny w Studio.
W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach. W przypadku wątpliwości instruktora co do stanu zdrowia Klienta może on zalecić konsultacje lekarską,
w skrajnych przypadkach odmówić wpuszczenia na salę ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Klienta.
Klient powinien zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszystkie dolegliwości czy problemy zdrowotne.
Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie internetowej oraz w Studio.
Karnet Klienta jest imienny, dlatego instruktor może prosić o okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości. Z karnetu może korzystać wyłącznie wskazany na nim właściciel.
Karnet ważny jest miesiąc od daty zakupu. Przez miesiąc uważa się okres 30 dni od dnia zakupu. Po tym okresie karnet traci ważność, a niewykorzystane wejścia przepadają.
Osoba, która nie posiada przy sobie ważnego karnetu nie może skorzystać z zajęć.
W Studio poruszamy się w zmiennym obuwiu, Pilates na Sali Matwork oraz Sali Studio ćwiczymy na boso lub w skarpetkach. Obuwie zewnętrzne zostawiamy w szatni Studia.
Swoje rzeczy pozostawiamy w szafkach w szatni. Każda szafka zaopatrzona jest w kluczyk. Klient zobowiązany jest oddać kluczyk na recepcji po zakończeniu wizyty w Studio (opłata za zgubienie kluczyka 20zł). 
Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 
W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych i nieprzewidzianych Studio zastrzega sobie możliwośćodwołania zajęć – informacja będzie dostępna na stronie www, na fb oraz – w miarę możliwości – będą wysyłane wiadomości tekstowe.
Uczestnicy zajęć nie korzystają ze sprzętu na Sali Studio w czasie nieobecności instruktora.

§ 2

Zasady korzystania z oferty Studio
Studio oferuje następujące rodzaje zajęć:
Trening grupowy – Sala Matwork
Trening grupowy – Sala Studio Pilates – na sprzęcie Pilates
Trening duo na sprzęcie Pilates – Sala Studio Pilates
Trening personalny na sprzęcie Pilates – Sala Studio Pilates
Rezerwacji miejsca na zajęcia dokonujemy w Studio bądź poprzez wiadomość sms lub inny komunikator.
Liczba miejsc na treningi grupowe jest ograniczona dla komfortu i zachowania wysokiej jakości zajęć. Osoby niezapisane nie będą wpuszczane na zajęcia.
Na odpowiednia grupę przy zapisach kwalifikuje instruktor wedle możliwości i umiejętności Klienta, kierując się Jego zdrowie i kondycją.
Na treningi, na które obowiązują zapisy, Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualną nieobecność najpóźniej 10 godzin przed planowaną godziną zajęć. Zasada ta ma umożliwić wykorzystanie miejsca w grupie osobom z listy rezerwowej.
Opłatę za trening personalny należy uiścić w dniu umówienia się na spotkanie. Niezgłoszenie swojej nieobecności w ciągu 24 godzin przed spotkaniem uznaje się jako wykorzystany trening.
Zajęcia rozpoczynają się punktualnie według grafiku i wszystkich obowiązuje punktualność.
Wszystkie uwagi i sugestie proszę zgłaszać do Właścicielki Studia.

§ 3

Warunki korzystania ze Studia dla osób posiadających karty sportowe typu Benefit-Multisport.

1. Każdy posiadacz karty Multisport Plus lub innej tego typu może na jej podstawie korzystać z zajęć na Sali Matwork.