Cennik Zobacz ceny wybranych usług w Studio Pilates

Studio Pilates

Studio PILATES

160 zł
Karnet na 4 wejścia (cena za jedno wejście 40 zł)

Studio PILATES

240 zł
Karnet na 8 wejść (cena za jedno wejście 30 zł)

Studio PILATES

360 zł
Karnet na 12 wejść (cena za jedno wejście 30 zł)

Studio PILATES

480 zł
Karnet na 16 wejść (cena za jedno wejście 30 zł)

Studio PILATES

Studio PILATES

50 zł
Jednorazowe wejście

Karnet ważny miesiąc od daty zakupu

Trening indywidualny

150 zł
sprzęt i mata za sesje

Trening indywidualny

650 zł
sprzęt i mata 5 sesji

Trening indywidualny

1300 zł
sprzęt i mata 10 sesji

Karnet na 5 i 10 sesji indywidualnych na sprzęcie ważny od 4 do 6 tygodni 

Trening Duo

240 zł/2 osoby
dwie osoby jednorazowa sesja na sprzęcie

Trening Duo

1000 zł / 2 osoby
dwie osoby jednorazowa sesja na sprzęcie 5 sesji

Trening Duo

10 sesji 1800 / 2 osoby
dwie osoby jednorazowa sesja na sprzęcie 10 sesji

Karnety na 5 i 10 sesji ważne 4 do 6 tygodnie od daty zakupu

Studio Trening

Studio trening

100 zł
Karnet na 4 wejścia (cena za jedno wejście 25 zł)

Studio trening

140 zł
Karnet na 8 wejść (cena za jedno wejście 17,50 zł)

Studio trening

160 zł
Karnet na 12 wejść (cena za jedno wejście 13,30zł)

Studio trening

180zł
Karnet na 16 wejść (cena za jedno wejście 11,30 zł)

Studio trening

200 zł
Karnet na 20 wejść (cena za jedno wejście 10 zł)

Studio trening

30 zł
Jednorazowe wejście

Karnet ważny miesiąc od daty zakupu